Online grafický editor

Pro vlastní základní grafické zpracování je k dispozici online editor grafiky u vybraných produktů.

Prvořadou výhodou tohoto editoru je možnost základního grafického zpracování a tím možnost vytvoření zcela unikátního značení, bez nutnosti platby za grafické práce.

Dle konkrétního produktu nabízí různé úrovně editace až po vkládání vlastních obrázků, využíváním průhlednosti a rozšířené možnosti editace textu.

Editor je určen pro vlastní unikátní značení, ovšem nenahrazuje profesionální zpracování podkladů pro výrobu, není tak vhodné jeho využití k firemní propagaci, práci s logem a všude tam, kde je jistota maximální kvality důležitá. Stejně tak u vícekusového značení, kde cena grafických prací již nemá zásadní vliv na celkovou cenu, doporučujeme využít profesionality a zkušeností našeho grafického zpracování.

U vlastního zpracování v tomto editoru je po dokončení práce editor poskytne kontrolní náhled ke schválení. Značení může být tak kvalitní jak kvalitní jsou podklady pro výrobu. Například při vložení obrázku v nízké kvalitě není možné očekávat foto-kvalitní výstup, a to i když samotné značení bude ve foto-kvalitě.

Do podkladů samostatně zpracovaných a schválených v online editoru náš grafik již nevstupuje. Pokud je takto zpracovaná grafika zamýšlena pouze jako orientační náhled a jsou následně vyžadovány dodělávky nebo úpravy našim grafikem, je nutné dokoupení času grafických prací dle požadovaného rozsahu prací, minimálně v částce 150 Kč (včetně DPH 181,50 Kč). V takovém případě je ideální poskytnout s popisem požadavku také všechny případné soubory a texty, které byly vkládány do editoru.

 

Námi poskytovaný online grafický editor spadá do skupiny "stránkové sazby" u které je řešeno umístění a velikost jednotlivých grafických prvků. Není určen pro obsáhlejší tvorbu vektoru (například log) a práci s fotografiemi (například retuš) pro které doporučujeme využít předem jiných samostatných online aplikaci.

Například k rychlé editaci fotografií doporučujeme použít zdarma dostupný online nástroj, Photopea - https://www.photopea.com/ který je k dispozici také v Českém jazyku. (pokud se  nezobrazí automaticky stačí přepnout More -> Language -> česky.) Vystačíte si pouze s myší a internetovým prohlížečem, nemusíte tedy nic instalovat ani platit.

 

Největší slabiny našeho online-editoru oproti profesionálnímu zpracování:

 • Neposkytuje přesné měření v mm
 • Nabízí pouze omezené možnosti grafických efektů
 • Pracuje v barevném spektru RGB tedy i když v tomto editoru je možné dosáhnout zobrazení například neonové zelené, v reálu jsou barevné produkce tištěny v CMYK
 • Možnost barevné odchylky při vložení vlastní grafiky. Toto je dáno možnou transformací barev ??? -> RGB -> CMYK
  Pokud Vám záleží na přesné barevnosti, která je důležitá zejména při práci s logem, doporučujeme využít služeb grafického zpracování od profesionála. Profesionál Vám také doporučí vhodnost požadavku i z hlediska barevnosti. Typickou chybou je používání tmavých odstínů na tmavém pozadí, kdy na monitoru může vypadat dobře, ovšem v reálu nebude příliš dobře čitelné. Toto je dáno odlišností fungování světla - display světlo vyzařuje, ovšem fyzický výrobek světlo pohlcuje.

 

Vkládání obrázků s průhledností může vytvořit nežádoucí efekt u speciálních materiálů a jiných než bílých podkladů, které je potřeba podtisknout. U takové grafiky se mohou objevit odlesky v blízkosti grafiky, které tvoří použití primeru nebo laku. U barevného pozadí může být tištěno jako plocha v barvě pozadí. Typickým příkladem je použití na RZ-rámeček u kterého je černé pozadí. Při nahrání loga jako obrázku s průhledností je na černý rámeček v místě obrázku tištěna prvotně bílá barva, na tuto barvu až ostatní barvy a v místech průhlednosti opět černá. Tento nedostatek nenastane při použití správné formy podkladů - vektoru.

 

U některých produktů jsou funkce grafického editoru záměrně omezeny. Toto omezení je dáno nutností kvality podkladů vyžadovanou technologií. Zatím co u klasického tisku na bílé pozadí může být podkladem prakticky cokoliv (výslednou kvalitu ovlivní kvalita použitých podkladů), nabízíme také zpracování náročnější technologií.

Omezení editoru u některých produktů:

 • Zakázáno vkládání vlastních grafických prvků.
  U zpracování vyžadující specifické nároky na podklady určené k výrobě.
  příkladem: mechanické nebo laserové značení.
 • Nabízí pouze omezené fonty (nemožnost přidat vlastní)
 • Neposkytuje možnost bezokrajového tisku (spadávky)

Správnost takovýchto podkladů není možné v plném rozsahu rozpoznat automatizovaně a omezení neplatí při zpracování podkladů našim grafikem

 


Barevné značení je u nás prováděno v barevném spektru CMYK Není tak technologicky možný například tisk neonových, reflexních, metalických a jiných barev. Barvy CMYK jsou barvy, kterými jsou tištěny časopisy, katalogy, plno-barevné letáky ...

 

Pokud máte k dispozici vlastního grafika, nebo využíváte služeb specializované grafické firmy, přijímáme jako podklad pro výrobu (bez nutnosti zásahu našim grafikem) profesionálně zpracované tiskové PDF dle standardu PDF/X-4 nebo PDF/X-1a