Služba - grafické zpracování

Nabídka produktů je optimalizována pro samostatné vlastní online objednání bez zásahu našim grafikem (administrativou a produkcí)

Pokud si i tak přejete zaslat grafický návrh před výrobou, je možné využít nabídku našich služeb.

Grafické práce dle specifikací zákazníka (nebo produkčního), je vytvořen grafický návrh, a náhled zaslán k připomínkování zákazníkovi. Koloběh se opakuje do doby, než je zákazník zcela spokojen s návrhem a schválí jej pro výrobu.

 

Cena je počítána dle času potřebného pro celkové zpracování a ovlivňuje ji tak i případné množství dodatečných vyžádaných úprav. Základní cenu pro prvotní grafické zpracování standardizovaného produktu, na základě online objednávky nabízíme od 250 Kč (včetně DPH 302,50 Kč). V této ceně je zpracován náhled dle požadavku, vloženo dodané logo či fotografie ... V případě zájmu, je možné tuto službu doplatit samostatně převodem na účet, nebo formou dobírky s objednaným produktem.

Rozšířenou možností je retuš fotografií, zpracování koláží, přepracování loga z bitmapového provedení do vektoru ...

Celkový čas grafických prací je možné ovlivnit již při zadávání požadavku. Jasný požadavek s konkrétním zadáním a kvalitními podklady, je zpracován rychleji = levněji, než požadavek, u kterého bude potřeba mnoho dopřesnění, případně náhledů plynoucích z požadovaných změn, nebo chybného pochopení myšlenky.

V případě požadavku řešení zcela na míru - jiné než nabízené materiály, tvary, kombinace, možnosti ..,  je nutné navíc využít produkční práce.

Hodnota služeb je nezávislá na požadovaném produktu. Pro výrobky v ceně nad 5 000 Kč bez DPH jsou poskytovány produkční práce v ceně 5% výroby zdarma.

 

Více služeb popsáno na stránce unikus.cz/sluzby

 


 

Pro možnost maximální úspory u kusové výroby dárků nabízíme u vybraných produktů alternativu pro vlastní zpracování online grafický editor.