Služby

Online aplikace na adrese unikus.cz vznikla jako alternativa nabídky produktů naší společnosti qp.cz, s.r.o.

Pro dosažení přijatelných cen i pro kusové a malonákladové zpracování je poskytnuta možnost samostatné online objednávky zakázkově značeného produktu i v kusovém provedení. Proto je maximální důraz kladen na automatizované zpracování a soustředěním kapacit na výroby, tak aby kusové položky nebyly zatíženy cenou služeb a času potřebných před výrobou.

 

Odpadají tak náklady spjaté se službami, které jsou standardem pro vícekusové zpracování, ovšem jejich časová hodnota je při zpracování jediného kusu mnohdy vícenásobně větší, než samotný požadovaný výrobek. U zakázkové výroby pod hodnotou 2 500 Kč za výrobek tak časová hodnota služeb značně ovlivňuje celkovou cenu. Proto tyto služby nejsou zahrnuty v ceně samostatné online objednávky na adrese unikus.cz

 

V případě zájmu je možné tyto služby přiobjednat, jedná se zejména o:

 • Administrativní práce - zahrnují přijetí objednávky, fakturačních údajů, doručovací adresy, vystavení a zpracování účetních dokladů, informování zákazníka o stavu objednávky a expedici.
  Cena od 100 Kč, pro objednávky od 750 Kč - zdarma
  • Pokud při zadání objednávky rovnou zapíšete dodací adresu (jméno, ulice a číslo, obec, PSČ, telefonní kontakt) případně i fakturační adresu, pokud je jiná. Je na tuto službu poskytnuta sleva 75%
  • Při online objednávce je mnohem efektivnější a tak levnější - doklady jsou zpracovávány dávkově, informace o stavu objednávky jsou generovány automaticky systémem řízení zakázky.
  • Účetní operace nesou totožné náklady u zakázky v hodnotě 50 Kč stejně jako 50 000 Kč proto jsou náklady s tím spojené u podlimitních objednávek zpoplatněny.
 • Produkční práce - zahrnují konzultace se zákazníkem pro výběr vhodného řešení, specifikaci výrobku, materiálu, zpracování a dalších náležitostí spojený s výsledným produktem při využití praxe a zkušeností získávaných od roku 1996.
  Cena od 250 Kč pro standardizované produkty, objednávky od 2 500 Kč - zdarma,
  Od 750 Kč pro řešení umožňující naše technologické zázemí, ale není nabízeno jako standardizovaný produkt. V tomto případě jsou zahrnuty také služby kalkulanta.
  • Pro minimalizaci produkčního času, zapište co nejvíce informací k požadavku pokud je již znáte (požadované množství, zvolený materiál, velikost, barvu ...)
  • Při online objednávce zcela odpadá, produkt je definován předem stejně jako volitelné možnosti a jejich ceny.
 • Grafické zpracování - dle specifikací zákazníka a produkčního, je vytvořen grafický návrh, a náhled zaslán k připomínkování zákazníkovi. Koloběh se opakuje do doby, než je zákazník zcela spokojen s návrhem a schválí jej pro výrobu. Cena jednostranného náhledu standardizovaného produktu od 350 Kč (platí při dodání textu v elektronické textové formě a případných obrazových dat v odpovídající kvalitě, loga ideálně v křivkách)
  • Při online objednávce není potřeba, produkt je dostatečně definován a zpracování podkladů tak probíhá pouze na technologické úrovni. Dokoupení je možné a je vhodné pro vícekusové zpracování, při práci s logem a pro požadavky u kterých navýšení ceny za tuto službu nehraje roli.
  - víc informací -
 • Technologická příprava - každý produkt je nutné zpracovat nejen na úrovni podkladů pro výrobu (například grafické zpracování), ale také technologické přípravy stroje. Při online objednávce jsme mohli cenu této přípravy snížit, na úkor prodloužení času zpracování. Tento postup nám umožňuje dávkové zpracování, tedy jedno seřízení pro více obdobných požadavků.
  • Při požadavku na zkrácení termínu zpracování, se ztrácí s možností standardního řazení i výhoda hromadného zpracování, i proto je zkrácení termínu zpoplatněno.
  • Technologická příprava probíhá při každé formě objednávky.
 • Balení a expedice - v dnešní době působí "zvláštně" účtovat balení a expedici, tedy pár slov PROČ:
  • Jsme přímý výrobci a náš zisk tvoří výroba pro Vás dle Vašeho přání. Naše výrobky nešijí děti v Indii za 5$ na den, proto produkt, který by jsme nabízeli za 1 500 Kč nenakupujeme za 50 Kč tak, abychom mohli poskytovat odeslání zdarma jednokusových objednávek.
  • Nechceme paušalizovat náklady u kterých tradičně větší objednávky připlácí za možnost poskytovat i drobné nákupy.
  • Pro online objednávky účtujeme náklady spojené s balením a expedicí objednávky pouze u podlimitních objednávek.

Služby jsou na sobě vzájemně nezávislé, stejně tak nemá závislost rozsah (cena) služeb a požadovaného množství výsledného produktu. Proto u drobné výroby cena služeb značně ovlivňuje celkovou cenu, ovšem u větších nákladů se vzhledem k rozsahu stává zanedbatelnou. Možná kombinace, například online objednávka s požadavkem zaslání grafického náhledu před výrobou, znamená, že nejsou účtovány služby administrativní a produkční, ale pouze za grafické zpracování. Po schválení je doplatek řešen formou dobírky k objednanému produktu.

 

Cena služeb je kalkulována dle potřebného času. Uvedené ceny jsou bez DPH a příkladem při standardním průběhu, dostatečné pro většinu požadavků. Potřebný čas služeb značnou měrou ovlivní sám zákazník.

 

Příkladem dva scénáře zpracování:
A) Zákazník v prvním mailu popíše požadavek námi nabízeného produktu (rozměr, počet a jiné volitelné vlastnosti), uvede fakturační adresu, uvede adresu doručení a tel. kontakt, oproti tomu zákazník
B) si přeje produkt který není v naší nabídce, ani jej přesně nespecifikuje a jediný kontakt v mailu je ... @gmail.com nebo ... seznam.cz atd.
Zatím co výrobně se může ve výsledku jednat o produkt stejné hodnoty, výsledné ceny mohou být značně odlišné, kdy zákazník
A) zaplatí pouze cenu výroby, bude pro zákazníka
B) odčerpán také čas za služby, cena tak bude součtem ceny výroby + služeb.
Náklady nechceme paušalizovat a skrývat, takové řešení v důsledku znamená, že zákazník A) našeho příkladu má cenu vyšší a sponzoruje tak vlastními penězi bez možnosti volby zákazníka B) který tak ušetří.
Takové řešení je mnohem snadnější a proto často užíváno, z našeho pohledu je ovšem nespravedlivé k zákazníkům A)
Možnost, že by služby nebyly účtovány ani zákazníkovi B) neexistuje a je to pouze skryté paušalizování nákladů. Neúčtování služeb by znamenalo, že lidé jenž služby vykonávají nejsou za svou práci placeni.

 

Sleva pro profesionální zadavatele reklamní agentury a zkušená grafická centra.

Prvotní slevu je možné získat při samotném zadání, tedy jasně a přesně definovaný produkt s profesionálně zpracovanými podklady znamená, že nejsou účtovány produkční a grafické práce.

Množstevní sleva je zahrnuta přímo u produktu a je počítána online, cena pro množství větší, než je v online kalkulaci (kalkulace nenabízí další slevu při větším množství) je počítána dle požadavku.

Věrnostní a obratové slevy jsou poskytovány na základě spolupráce. - Profesionality a věrnosti si vážíme.

Něco jako sleva pro reklamní agentury u nás není. Nevytváříme ceny dle oboru podnikání - ceny jsou pro všechny nastaveny stejně, vyrábíme stejný produkt pro každého, tedy na cenu nemá vliv, zda je zákazníkem e-shop s vlastními produkty, nebo reklamní agentura. Zásadní vliv má právě rozsah vyžadovaných služeb, objednané množství a obrat při opakované spolupráci. Není výjimkou, že koncový zákazník, který využívá služeb profesionálního DTP zašle objednávku a podklady ve formě nevyžadující žádné služby navíc a je tak účtována nejnižší cena - čistá hodnota výroby. Naopak "reklamní agentura" která přepošle abstraktní požadavek svého zákazníka, bez upřesnění i zákadních bodů a vyžaduje tak maximum služeb, bude mít cenu navýšenou právě o nutný čas těchto služby.