Doba zpracování

Je uvedena v pracovních dnech od splnění náležitostí.

Každý výrobek v sobě zahrnuje jednotlivé procesní a technologické kroky, jejich součet udává délku celkového zpracování. Proto u nás není stejná doba pro všechny výroby, ale je odlišená dle časových nároků jednotlivých procesů a jejich plánování. Při objednání více odlišných druhů výroby je pro celou objednávku brána doba zpracování časově nejnáročnějšího produktu.

Doba zpracování je uvedena jako maximální doba, za kterou je produkt u nás zpracován, nejpozději poslední den je připraven k osobnímu vyzvednutí na naší provozovně, nebo předán k doručení.

Doručení na jednu adresu = uvedený počet dnů zpracování + doba doručení dle konkrétního dopravce.

 

Od kdy začíná běžet lhůta

U zakázkově zpracovávaných a značených produktů je čas počítán od potvrzené úhrady, případně schválení grafického náhledu - pokud je součástí objednávky grafické zpracování našim grafikem.

V případě online úhrady (nejčastěji kartou) je platba splněna ve chvíli dokončení objednávky. V případě klasického bankovního převodu je počítáno od připsání částky na účet, nebo doručení bankovní potvrzení o provedené úhradě, případně je možné zaslat Print Screen obrazovky, jakožto potvrzení o provedené úhradě. Tím odpadá prodleva, vzniklá čekáním připsání částky na náš účet a objednávka je ihned zařazena ke zpracování. V obou případech je možné objednávku expedovat až po připsání částky na náš účet.

Zakázkově zpracovávané a značené produkty není možné doručit na dobírku.

 

Co je zahrnuto v čase zpracování
 • Procesy spojené s řazením objednávky pro výrobu.
 • Výroba.
 • Příprava (balení) pro expedici.
 • Předání objednávky přepravci v případě, jiného předání než vyzvednutí v naší provozovně.

 

Co se do času pro zpracování nepočítá
 • V případě požadavku grafického zpracování, čas tohoto zpracování, až do chvíle schválení náhledu.
 • V případě jiného předání než osobní vyzvednutí na naší provozovně není do termínu započítáván čas po předání zásilky přepravci. Doručení je službou třetí strany, kdy délku doručení není možné z naší ovlivnit a tedy ani ručit. Běžnou dobu doručení na jednu adresu v ČR dopravci uvádí 1-2 pracovní dny.

 

Možnosti zkrácení doby - upřednostnění výroby.

Jako přímý výrobce můžeme ovlivnit průchod jednotlivých objednávek a tím i délku celkové doby zpracování u nás. Protože víme, že občas nastane situace, kdy je nutné získat něco dříve, nabízíme možnost upřednostněného zpracování, proto jsou u každého výrobku dva termíny:

 • Standardní doba, vychází z časů běžného zpracování.

  Výrobní procesy jsou optimalizovány právě na tento termín a umožňuje nám efektivní zpracování objednávky, díky kterému je možné nabízet optimální poměr ceny a času. Tato doba je vypočítána jako maximální. Běžně jsou výrobky expedovány před tímto termínem (záleží na aktuálních procesech ve výrobě). Dřívější zpracování a expedice, které jsou způsobeny aktuálním procesem ve výrobě, není bráno jako upřednostnění. Zda bude nebo nebude konkrétní objednávka expedována dříve než v základním termínu není možné určit předem. Pro ručené zkrácení doby slouží možnost zkrácení termínu.

 • Zkrácení termínu znamená, že Vaše objednávka bude zpracována přednostně.

  Taková zpracování vyžaduje samostatný průchod, který zvyšuje nároky jednotlivých procesů a snižuje efektivitu celého zpracování. Čím kratší zpracování oproti základnímu termínu, tím je náročnější celý proces. Proto je upřednostněné zpracování zpoplatněno stejně, tak jako je odlišeno, zda se jedná jen o mírné upřednostnění, které vyžaduje drobný příplatek, nebo se jedná o zásadní narušení procesu, u kterého může být cena příplatku větší, než hodnota objednaného produktu.

 

Volba zkrácení termínu je nabídnuta v rekapitulaci objednávky společně s případnou cenou příplatku odpovídajícímu požadované době zkrácení.

Pro snadnou orientaci je k termínům přiřazeno odpovídající datum. Toto datum je ovšem platné pouze při online úhradě nebo potvrzené úhradě v tentýž den, pokud se jedná o pracovní tak do 13:00 po tomto čase je počítáno jako následující pracovní den v 8:00. V případě odložené úhrady je datum posouváno dle délky prodlevy mezi objednávkou a potvrzenou úhradou. Vždy je platný počet pracovních dnů pro zpracování, který je uveden u zvoleného termínu expedice. Termín uvádí den expedování výrobku. V případě vyzvednutí v naší provozovně je to tak den, kdy je objednávka připravena k předání, v případě využití doručení se jedná o den, kdy je objednávka předána k doručení.

 

Ceník upřednostněného zpracování je počítán dle základního termínu objednaného produktu. U objednání více odlišných produktů se řídí termín dle produktu s nejdelší dobou zpracování.

základní termín: 3 dny4 dny5 dnů6 dnů
zpracování 5 dnů   40 Kč
zpracování 4 dnů  45 Kč100 Kč
zpracování 3 dnů 50 Kč125 Kč180 Kč
zpracování 2 dnů75 Kč140 Kč225 Kč280 Kč
zpracování 1 dnů200 Kč260 KčPPZ*PPZ*
tentýž den PPZ*PPZ*PPZ*PPZ*

*PPZ = Pouze Produkční Zpracování, tedy zpracování mimo online objednávku, které nabízí více služeb a možností řešení. Oproti online objednávce jsou tyto služby zpoplatněny od 350 Kč za služby (v případě požadavku zkrácení termínu výroby + cena upřednostnění)